Onze missies

In België, werken we met Dokters van de Wereld die een cabinet in Brussel en Antwerpen hebben.

In het buitenland, verlenen we tandzorgen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen voor wie de gezondheidsstructuren ontoegankelijk, onbestaande of in ontwikkeling zijn.

We bezorgen de nodige personele, materiële en financiële middelen om deze zorgen te verlenen en om het peil van mondgezondheid te verbeteren.

We geven opleidingen aan de lokale gezondheidswerkers in basis tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne.

We informeren de bevolking om caries met de kwalijke gevolgen vandien te voorkomen, want deze genezen kost veel duurder.

We volgen ook op het terrein de lopende acties om hun doeltreffenheid te evalueren.

Tussen de missies, blijven we in contact met de lokale personen om hen te steunen en te zorgen voor de continuteit van onze acties.

Vandaag, hebben we actieve antennes in Benin, in Burkina Faso, in Cameroon  en in India waar onze missies gaan.

In de sectie Planning heb je de voorziene missies.

In de sectie Verslagen, vind je de historiek van de missies en hun verslag.

Elke vrijwilliger met een opleiding in tandheelkunde, ongeacht in welke sector mag aan een van deze missies deelnemen.