Wie zijn wij

Wereldtandartsen

vormen een V.Z.W.

 • naar Belgisch recht gesticht in 1987
 • neutraal, partijloos en apolitiek, zonder discriminatie van ras, religie of filosofie
 • gefinancierd door haar leden en schenkers, en geniet geen subsidie van de overheid
 • alle bestuursleden, projectverantwoordelijken, begeleiders en leden zijn onbetaalde vrijwilligers

met als roeping

 • humanitaire hulp bieden voor de ontwikkeling van mond-en tandgezondheid
 • nationaal en internationaal
 • tandheelkundige zorg verlenen aan achtergestelde bevolkingsgroepen die niet beschikken over een voldoende gezondheidsstructuur.

die verenigt

 • specialisten in elk tandheelkundig deelgebied
 • iedere vrijwilliger met ervaring en brede vorming
 • elke onderneming, organisatie en vereniging, uit de openbare sector of privé die aan onze acties wil deelnemen.

die voert uit

 • de nodige menselijke, materiële en financiële middelen om ter plaatse te kunnen ingrijpen  in elke noodsituatie waar tandheelkundige hulp verantwoord is
 • een aangepaste basisvorming en een stabiel kader om plaatselijke hulpkrachten op te leiden  in tandheelkundige basistechnieken en mondhygiëne    
 • lange termijn projecten conform met de doelstellingen
 • het opvolgen van zijn coöperatie projecten en de doeltreffendheid van zijn plaatselijke acties.