Onze visie

Onze visie is :

Wij willen dat niemand nog bezwijkt aan de gevolgen van tandheelkundige complicaties, waar ook ter wereld.

Om dit te bereiken zijn wij er van overtuigd dat in armere gebieden lokale hulpverleners moeten gevormd worden voor het verstrekken van de noodzakelijke zorgen.

Wij menen dat deze tandzorgen ook voor de allerarmsten toegankelijk moeten zijn, waarbij gewaakt wordt over een behoorlijk loon voor de lokale zorgverleners.

Informatie en motivatie van de bevolking zijn onontbeerlijke pijlers om caries en zijn gevolgen voor de algemene gezondheid te voorkomen, want deze genezen kost veel meer.

Daarom organiseren wij met de hulp van vrijwilligers regelmatig missies naar onze hulpposten om er te verzorgen, de plaatselijke tandartsen opleiding te geven en de bevolking te motiveren.