Dentex 2018

Ook dit jaar heeft Dentex Wereldtandartsen de gelegenheid geboden een stand te plaatsen, bedankt!

Tijdens de lezing van SMD kreeg we als wereldtandartsen de gelegenheid  onze project voor te stellen. Collega Sophie Jacques heeft ons engagement voor de minst bedeelden op een prachtige manier verwoord.

Na de lezing hebben de drie sprekers in alle bescheidenheid hun honoraria van deze dag aan WTO geschonken.

Hun gift is zoveel meer dan een financiële steun . Het is een duwtje in de rug voor iedereen die deelneemt aan onze missies, nu en in de toekomst.

Als dank heeft het bestuur van WTO heeft dan ook beslist mijnheer Pierre Delmelle, Bertrand Lambert en  Marc Nacar te benoemen tot erelid in 2019