Benin

Campagne voor het opsporen en behandelen van mond- en tandaandoeningen
in de steden Abomey en Bohicon (Benin)

Verantwoordelijken voor het project

Françoise Angenot

Plaats

Benin, stad Bohicon, Centre de Santé SEDEGDE

Doelstelling

 • verzorging van mond- en tandaandoeningen
 • het organiseren van een opsporingscampagne
 • het installeren van een tandheelkundig kabinet met een aangepaste en functionele uitrusting.
 • het uitwerken van een stomatologische infrastrucuur
 • het vormen van lokaal personeel dat in staat is de buccodentale verwikkelingen aan te pakken teneinde de morbiditeit en de mortaliteit die eruit voortvloeien te beperken.

Strategie

 • Voor elke zending zetten de lokale radio en televisie een mediacampagne op om de bevolking te sensibiliseren, en kondigen een campagne aan voor het opsporen en gratis behandelen van mondaandoeningen in Bohicon, in het “Centre de Santé SEDEGDE”
 • Het “Centre de Santé de SEDEGDE”, geleid door dokter Rogatien AHOSSINME, is een erkend dispensarium en biedt dringende chirurgische hulp, begeleidt bevallingen, dient vaccinaties toe, biedt ofthalmologische – en ORL-zorgen en verleent in samenwerking met de Wereldtandartsen ook mond- en tandzorgen.
 • De opsporings- en behandelingscampagne is een gezamenlijke organisatie van de medische autoriteiten van het departement, van de lokale NGO ASBETA en van de Wereldtandartsen.
 • Door alle partners wordt op het einde van een campagne een algemeen verslag opgemaakt.

Acties

 • Sinds 2006, met de hulp van de plaatselijke politieke en medische verantwoordelijken, Hospitaal zonder Grenzen, de ambassades van België en Benin en het belgische leger, heeft Wereldtandartsen het groot materieel in het “Centre Médical de SEDEGDE” kunnen installeren ( tandartsenzetel, unit, afzuigeenheid, sterilisatie, dentomat…)
 • De missies van Wereldtandartsen hebben onder meer tot doel het materieel te installeren, aan te vullen en in goede staat te houden.
 • Wereldtandartsen heeft in enkele maanden, dank zij schenkingen, verbruiksmateriaal (maskers, handschoenen, desinfectantia, anesthetica, wattenrollen, kofferdam, boortjes, kanaalinstrumenten, diverse cementen…. ) kunnen meegeven met de vrijwilligers.
 • In 2012 draait de tandheelkundige praktijk Sedegbe ononderbroken, zowel tijdens missies van Belgische vrijwilligers als in tussentijdse periodes.
 • Een verpleger van de staat volgt een opleiding in tandheelkundige zorg en is in staat zorg toe te dienen van een evenwel gelijkwaardige kwaliteit als deze verleent door lokale professionnals ( schaars en slecht uitgerust )
 • Een aantal assistenten zijn eveneens in opleiding : één om bijstand te bieden met de tandartsstoel consultaties, een ander om het beheer van het cabinet en de sterilisatie van de instrumenten te garanderen en twee anderen voor de ondersteuning tijdens sensibilisatiecampagnes in de meest afgelegen dorpen.
 • Buiten de ondertussen klassieke missies, wordt vandaag het accent gelegd op het ondernemen van de nodige stappen voor de officiële (beperkte) erkenning van de « tandarts » van Sedegbe door de lokale autoriteiten.