Congo

Wegens financiële redenen en gebrek aan onderwijs en informatie, hebben veel mensen In Kongo geen toegang tot tandheelkundige zorg.

Wereldtandartsen is actief in de omgeving van Kinshasa om betaalbare tandheelkundige zorg te bieden aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De aktuele geo-politieke omstandigheden laten ons niet toe om nog aktief te zijn.

Voorlopig, ondersteunen wij geen antennas meer in Congo.