2017

We houden er aan U een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar te wensen, een jaar waarin je de vreugde en voldoening mag ervaren dat uw plannen en vooruitzichten werkelijkheid worden.

Nieuwjaar is tevens een goede gelegenheid om u te danken voor de hulp en steun die je ons in 2016 hebt betuigd, zodat we dank zij u in staat zijn gebleken om:

 • een concert te organiseren met Camerata Vocale waarmee Wereldtandartsen een aanzienlijk deel van zijn acties kon bekostigen;
 • drie tandartskabinetten te versturen, waarvan er twee naar Congo gingen en één naar Bohicon in Benin
 • een golftornooi in te richten eveneens ten voordele van een Wereldtandartsen-project in Benin, nl. Koubou;
 • deel te nemen aan Dentex, teneinde er Belgische en buitenlandse tandartsen te motiveren voor de projecten van Wereldtandartsen;
 • een missie te sturen naar de Kinderdorpen in Noord-India en naar Bohicon
  • enerzijds om er de lokale tandheelkundigen (noem ze “dental therapists” of tandverplegers) te ondersteunen en op te leiden,
  • en anderzijds om er de lokale bevolking te verzorgen en te informeren;
 • hier te lande de werking van Dokters van de Wereld te ondersteunen in het kabinet voor mensen zonder documenten, zeg maar zonder reguliere rechten op tandzorgen, te Antwerpen.

In 2016 zijn we er in geslaagd Wereldtandartsen opnieuw te laten erkennen als rechthebbende organisatie om attesten af te leveren voor fiscale vrijstelling van ontvangen giften.

Voor een grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid en vooral met het oog op een vlottere communicatie via internet hebben we onze website vernieuwd.

2016 was dus een bijzonder vruchtbaar jaar waarna we ons in 2017 willen inzetten om nog beter te doen, want we hebben al meerdere missies voorzien :

 • in februari een missie naar Bohicon (Benin);
 • in februari/maart een missie naar Koubou (Benin);
 • van zodra de situatie in Congo wat gestabiliseerd is, gaat er weer een missie naar Kinshasa;
 • omtrent oktober is er een missie naar India;
 • in samenwerking met ABCSB (Association Camerounaise pour la Santé Bucco-dentaire) hopen we een nieuwe antenne op te starten in Cameroun.

Als beloning voor al uw en onze inspanningen mogen we bij aankomst rekenen op de glimlach en de verwelkoming van de plaatselijke bevolking.

Voor dat alles, nogmaals hartelijk dank en een stralend 2017.