India

In India is Wereldtandartsen actief in de Tibetan Children’s Village (TCV) van Choglamsar, Suja, Dharamsala, Rajpur en Mussoori in Noord-Indië.

 

We verlenen niet alleen tandheelkundige zorg maar organiseren ook preventie acties en opleidingen van de lokale dental therapist.

 

We zetten zich sinds 1989 in voor de opleiding van Dental Therapists en de verzorging van de Tibetaanse kinderen in de Tibetan Children’s Villages(TCV) in het noorden van India. Samen vangen ze meer dan 18000 kinderen op. Sinds de bezetting van Tibet in 1960 leven de Tibetaanse vluchtelingen in ballingsschap in India. In de scholen worden vele kinderen opgevangen in leefgroepen van 25 à 30 kinderen onder begeleiding van hun ‘Amala’.

 

Dental health = general health.

Een slecht melkgebit kan aanleiding geven tot problemen met de algemene gezondheid, ondervoeding, groeiachtersand en schoolverzuim.

 

Naast het verlenen van tandheelkundige zorg en preventiecampagnes werd er veel energie gestoken in het opleiden van dental therapists en het inrichten van permanente kabinetten. Voor de Tibetaanse vluchtelingen is het moeilijk en duur om hogere studies zoals tandheelkunde aan te vatten.

De opleiding gebeurt ter plaatse door vrijwilligers uit verschillende landen.

 

De dental therapists zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het kabinet. Hun takenpakket omvat preventie, extracties en verzorging. Naast caries, parodontale problemen en traumata zijn er ook heel wat orthodontische problemen.

 

Er zijn een tiental dental therapists werkzaam in verschillende scholen. Individuele technische tandheelkunde zoals wij die in Belgie kennen is niet altijd haalbaar. De nadruk ligt dan ook op preventie en basisverzorging.