Benin februari 2017

Periode :

van 5 tot 17 februari 2017

Plaats :

Bohicon, centre de santé SEDEGBE

Deelnemers :

Danielle Van Campenhoudt en Michel Istasse : tandartsen

Bernard Verhaegen : kinesist, zorgt voor de administratie

Voorbereidende acties :

De opportuniteit om 140 kg materieel te kunnen meenemen dank zij een vrijgevig gebaar van Brussels Airlines, stelde ons in staat om een aanzienlijke hoeveelheid uitrustingsgoederen, producten en instrumenten ter plaatse te krijgen.
De lastige administratieve weg om bij tandheelkundige firma’s goederen los te krijgen, zetten me er toe aan om via het mailbestand van onze beroepsvereniging SMD (Société de Médecine Dentaire) rechtstreeks een beroep te doen op “lokale” bevriende tandartsen.
Het resultaat heeft al onze verwachtingen overtroffen zowel in hoeveelheid als kwaliteit, dank zij de vrijgevigheid van vooral de Naamse tandartsen. Maar ook de firma DPI leverde een flinke bijdrage.

Voor toekomstige missies :

 • Niet vergeten om de inventaris van Bernard Verhaegen er op na te slaan om enkel het onontbeerlijke materieel en geen dubbele uitrusting mee te nemen.
 • Vaccinaties tegen Gele koorts (een rappel is niet nodig), Meningitis, Hepatites (immuniteit nakijken), DTP, Polio, Tyfoïde koorts (facultatief) en Malarone tegen Malaria.
 • Tropische kledij (anti transpiratie, koud wasbaar), slaapzak in zijde, handdoek uit speciale vezel (SA Adventure…), waszeep (Winzip…), muskietennet (is meestal ter plaatse aanwezig).
 • De lokale voeding en water in petflessen zijn uitstekend en zonder risico. Wie vasthoudt aan zijn gewoontes kan iets extra meenemen: oploskoffie of thee, kaas (Vache qui rit, Maredsous…), perensiroop of confituur in blik. 
 • Vooral niet vergeten en tijdig aanvragen of validiteit nazien van Reispas en Visa

Missie:

Algemene indrukken:

 • Warm onthaal ! (sic)
 • Het (kliniek-)gebouw waar we verbleven is in bijzonder goede staat van netheid en functionaliteit.
 • Er is drinkbaar water.
 • Het logies is correct (netheid, airco…), maar leidingwater is slechts met tussenpozen voorhanden.
 • Het voedsel is uitstekend.
 • Het personeel is competent.

Materieel:
Wij beschikten over 2 lokalen om onze activiteiten te ontplooien.

 • Lokaal 1: Volledig ergonomische inrichting van dit recent gerenoveerd cabinet. Complete vaste unit (micromotor, turbine, lucht-waterspuit, scialytique (operatielamp), US scaler), RX, compressor, rangeer- en opbergkasten, frigo, airco, sterilisatieruimte en stock.
 • Lokaal 2: Onderzoekstafel, staanlamp, mobiele cart met afzuiging, US scaler, compressor, sanitair (spoelbak, WC), tafel, ventilator.

Werking, functionaliteit:
We hebben de taken zodanig verdeeld dat de voorkeur werd gegeven aan de verzorging en aan de vorming door Danielle in lokaal 1, terwijl chirurgie en partodontologie werden overgelaten aan Michel in lokaal 2, uitgerust voor dit soort taken.

 1. Lokaal 1: bevredigend, maar geen koelwater voor de turbine (gecompenseerd door manuele irrigatie met spuit);periodisch totale onderbreking van de watertoevoer waardoor elke activiteit moest stoppen; RX buiten gebruik.
 2. Lokaal 2: enkel de basiszorgen (extractie of detartrage); defecte compressor maakte ook de cart nutteloos (luchtmotoren).
 • Detartrage werd ondanks ontbreken van watertoevoer toch voortgezet middels een alternatieve Baxter (dank zij de vindingrijkheid van assistente Albertine). 
 • Zwakke afzuiging en dan nog veiligheidshalve frequent stilgelegd; flauwe verlichting van het operatieveld maakt de frontaallamp onontbeerlijk.
 • Het instrumentarium is daarentegen degelijk (extractietangen, elevatoren, syndesmotomen…) maar ontoereikend in aantal wegens de talrijke extracties en de sterilisatie die niet kan volgen.
 • Ongepoederde handschoenen (maat L) moeilijk om aan te schuiven.
 • Nagenoeg onmogelijk om een chirurgische extractie uit te voeren (2 op de hele missie) wegens het ontbreken van gepast instrumentarium, koeling, RX.
 • Medicatie voor nazorg is voorhanden maar moet gecontroleerd worden.
 • Doeltreffende assistentie…door sommigen, waaronder Marthe.

Screening – Mondonderzoeken

Motiveringscampagnes in twee broussedorpen en in een college.
Uitstekende en doeltreffende actie, zowel wat het verstrekte onderricht betreft als door de opsporing van de dringend vereiste zorgen en de noodzakelijke opvolging.
Motivering bereikt door het geven van informatie over tandzorgen na drie religieuze diensten op zondag. Onvergetelijke momenten.

Dentaal bilan:
Totaal aantal bereikte personen (preventie):

 • Sensibilisatie/motivatie: ± 1.000 personen.

Screening – Mondonderzoeken
Verstrekte zorgen: (in feite gaat het telkens om meerdere zorgen per patiënt, dus te vermenigvuldigen met een factor 2):

 • Chirurgie en Paro: ± 100 patiënten (dus ± 200 tanden behandeld).
 • Conserverende zorgen: ± 50 patiënten (± 100 tanden behandeld).

Toerisme
Ontdekking van markante dorpen en Vaudou riten. Bezoek aan Abomey, voormalige hoofdstad van het oude Dahomey (koninklijk paleis beschermd door de UNESCO), zeer interessant. Typische markten.

Suggestie:

Gezien de noodzaak een paro-behandeling uit te voeren voorafgaand aan elke verzorging, en de indrukwekkende capaciteit van het verzorgende personeel (aanvankelijk niet gekwalificeerd) om een elementaire detartrage aan te leren, stel ik voor om wegens de frequente onderbrekingen van de watervoorziening, te voorzien in één of meer mini units voor detartrage:

 • US scaler met watervoorziening uit het stadsnet ofwel afkomstig van een Baxtersysteem zoals bedacht door de Beninese “tandartse” Albertine;
 • een aangepaste en voldoende afzuiging;
 • een zetel of onderzoekstafel met mondverlichting;
 • elektrische stroom uit het net of afkomstig van zonnepanelen.
  In een afzonderlijk lokaal kan men dan één of meer paro-units voorzien, bediend door competent (nog te vormen) personeel, in staat om een basale en gecontroleerde detartrage uit te voeren , vooraleer aan de eigenlijke verzorging wordt begonnen. 

Besluit:Het was een onvergetelijke en enige ervaring, tenzeerste aan te raden bij het begin van een professionele activiteit.
Magnifiek ook aan het einde van een loopbaan, wanneer de opgedane ervaring goed van pas komt. 
Er is trouwens geen enkel fysisch of gezondheidsrisico mee gemoeid.

De bevolking is vragende partij, heel geduldig (!), respectvol en bewonderenswaardig.

Michel Istasse, LSD.