Benin nov 2016 verslag

BENIN NOVEMBER 2016

Wij zijn twee tandartsen, Françoise Baudoin en Edith Mercier, die voor de derde keer samen naar Benin zijn vertrokken. De missie was kort maar intens, van vrijdag 28 oktober tot de avond van zondag 6 november.

Nauwelijks aangeland op een hete zaterdagnamiddag om 3 uur, in het dispensarium van Bohicon met onze kisten vol materieel, konden we al terstond starten met de verzorging van een tiental patiënten waarvan sommigen al van ’s morgens vroeg op ons zaten te wachten.

Pas daarna konden we onze kisten uitladen en werden de ter plaatse gevonden vervallen producten uitgezocht en verwijderd; beschadigde of bot geworden instrumenten werden vervangen. Het was ook nodig orde te scheppen in laden, kasten en in de frigo om een beetje ergonomisch te kunnen werken. Met de efficiënte hulp van Albertine, een jonge maar zeer dynamische Beninse assistente, duurde het opmaken van de inventaris toch nog tot in de late uurtjes.

Op zondagmorgen trokken we naar de kerken om er aan het einde van de vieringen te praten over bucco-dentale gezondheid en over de tandzorgen die wij kwamen aanbieden. Daar kregen wij de gelegenheid om talrijke families aan te spreken en hen te motiveren om de mondproblemen die we al konden vaststellen, de komende week gratis te laten verzorgen in het dispensarium van Bohicon.

De zondagnamiddag mochten we genieten van een ontspannen uitstap per ”zem” (met chauffeur!) naar nog zeer authentieke dorpen, zonder aansluiting op elektriciteit of waternet. De mensen leven er zeer rudimentair in kleine huisjes met een vloer van gestampte aarde, nagenoeg zonder meubelen, rondom een houtvuurtje als enig kookmiddel.

Op zondagavond werd de laatste hand gelegd aan het op orde stellen en de schoonmaak van het cabinet. Onze eerste ontgoocheling was het niet functioneren van de kart die we vanuit België hadden meegesleurd, in weerwil van de hopeloze pogingen van een welwillende jonge technicus. We moesten dan maar alle zorgen en ontkalkingen toedienen met de enige nieuw geïnstalleerde unit, terwijl de extracties uitgevoerd werden bij patiënten zittend op een tuinstoel. Maar het moreel bleef intact!

.Maandagmorgen om 7 uur wachtten alweer een tiental patiënten, tegen de middag waren het er al meer dan dertig en het wil maar niet minderen. We verzorgden gemiddeld meer dan 45 patiënten per dag, en dan moet je weten dat het soms ging om 3 tanden ineens ofwel de extractie van 2 of 3 wortelresten.

Vervolgens werden sommige patiënten in de week teruggezien om hun behandeling verder te zetten (heropbouw van de kroon na endo…).

Van dinsdag tot zaterdag, zelfde uurrooster: van 7u tot 19 of 20u, wat maakt dat 259 patiënten zijn behandeld.

Terzelfdertijd moest ook worden gesleuteld aan de vorming van Albertine: depistage (screening), detartrage, extracties, tandvullingen 1 of 2 vlakken en zelfs endo op mono- of biradiculairen. Zij kon gadeslaan hoe wij het deden en wij moedigden haar aan om het zelf te proberen onder ons waakzaam oog.

Men moet weten dat in Benin geen universitaire vorming bestaat van tandheelkundigen, terwijl Staatsverpleegkundigen (TSO = Technicien Spécialiste en Odontologie) “tandarts” kunnen worden mits een bepaalde vorming. Wij hopen dat te bereiken voor Albertine teneinde het voortbestaan te verzekeren van de tandzorgen in Bohicon.

Eten en slapen deden we in het dispensarium, wat een voordeel betekent dat ons toeliet om meer tijd te besteden aan onze opdracht van sensibilisatie, verzorging en vorming. Zulk een belevenis daarginds betekent eens te meer een boeiende en zeer verrijkende ervaring op menselijk vlak.

Zondagmorgen 6 november verlieten we Bohicon voor de hoofdstad Cotonou, waar we ons konden ontspannen in het zwembad van Hotel du Lac, op 15 km van de luchthaven. Een nachtvlucht via Abidjan zette ons op 7 november ’s morgens vroeg weer af in de heimat.