Benin dec 2015

Na een vermoeiende vliegtuig en busreis zette ik het laatste stuk van de reis  naar Koubou verder met 2 moto-taxi om mezelf en de 85 kg bagage ter plaatse te krijgen.

Dankzij onze medewerker ter plaatse, ‘TSO’ Michel konden we heel wat werk verrichten in een meisjesschool op 35 km van het kabinet.
Hij was verantwoordelijk voor de preventie terwijl ik mondonderzoeken uitvoerde en enkele urgentie ter plaatse behandelde. 

Enkele groepen van een 10 tal leerlingen werden in het kabinet verzorgd.

Onze medewerker Michel werd helaas overgeplaatst naar een medisch centrum op 300km van Parakou. 
De zoektocht naar een nieuwe medewerker is gestart .
Op vraag van Danielle, de coordinator bezochten we onze lokale mederwerkers in Cotonou.