Antwerpen december 2016

In België, werken wij in samenwerking met Dokters van de Wereld.

Afgelopen zomer hebben ze voor de eerste keer een mobiel project georganiseerd te Antwerpen en Zeebrugge. Na een grondige evaluatie van dit project kondigen ze een volgende editie aan.

Van 5 tem 9 december zal de mobiele unit opnieuw te Antwerpen aanwezig zijn. De patiënten met (acute) nood aan tandzorg zullen tijdens die week verzorgd worden in de mobiele unit. Dit project is vooral ter ondersteuning van het COZO (Centrum voor Onthaal Zorg en Oriëntatie) om de lange wachttijden voor tandzorg wat in te perken.

Voor meer informatie rond de mobiele unit verwijs ik graag naar deze link: http://www.mobileclinic.be/nl

De tandartspraktijk is voorzien van alle apparatuur, nodig om uw beroep onder de best mogelijke voorwaarden uit te oefenen.

De capaciteit is beperkt tot 20 patiënten per dag. Door een voorafgaande screening (uitgevoerd door een tandarts) hopen ze deze capaciteit te kunnen optimaliseren. Ze werken ook samen met een netwerk van tandartsen om, indien nodig, patiënten verder door te verwijzen. Zo hopen ze de zorg enigszins te kunnen voortzetten voor complexe behandelingen.

De unit is operationeel van 9:00 tot 17:00 van 5 tem 9 december.

Tandartsen die interesse hebben om een voor- of namiddag mee te werken kunnen reageren via e-mail (engagement@doktersvandewereld.be) of telefoon: 02/225.43.17